El Fons Menorquí fem feina per a les persones de les poblacions més empobrides del Sud Global perquè puguin assolir una major qualitat de vida, benestar i l’exercici ple dels seus drets i puguin millorar el seu benestar.

També ens dirigim a la ciutadania de Menorca per tal de fer-la partícip d’un procés d’aprenantatge dinàmic i crític adreçat a fomentar que les persones coneguin les desigualtats existents i del seu paper com a ciutadania globals, s’apropiin i esdevenguin protagonistes de la transformació de la realitat, tant respecte al seu entorn com a la pròpia vida i al planeta.