Ser transparent és una de les màximes del Fons. Per això mateix posam a disposició de la ciutadania els nostres comptes, auditoria i memòries dels últims anys.