El Fons Menorquí fem feina per a que les persones de les poblacions més empobrides del Sud Global puguin assolir una major qualitat de vida, el ple exercici dels seus drets i puguin millorar el seu benestar. 

Feim feina per a impulsar i defensar la cooperació per a la transformació global com una eina de solidaritat i justícia global. Per aquesta raó, dedicam els nostres esforços a accions encaminades a millorar el benestar i la dignitat dels pobles i de les persones atenent a les especificitats de les discriminacions que viuen per raó de sexe, ètnia o raça, condició, religió o conviccions, cultural, identitat o expressió de gènere, orientació sexual, edat, etc.

També ens dirigim a la ciutadania de Menorca per tal de fer-la partícep d’un procés d’aprenentatge dinàmic i crític adreçat a fomentar que les persones coneguin les desigualtats existents i del seu paper com a ciutadania global, s’apropiin i esdevenguin protagonistes de la transformació de la realitat, tant respecte al seu entorn com a la pròpia vida i al planeta.