El Fons Menorquí està format per administracions públiques i entitats i duu a terme la seva tasca a través de l'equip professional i la Junta de Govern.