Allotjament d'emergència

Número:
2020511
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
Àmbit:
Moviment de persones
Aportació del Fons:
15.000€
Entitat executora:
Fons Menorquí
SINOPSI:

Aquest projecte té com a objectiu establir un protocol d’actuació per fer front a l'arribada irregular d'immigrants que no poden accedir a la xarxa de serveis socials, ja que moltes de les prestacions d’aquest serveis, tenen com a requisits d’accés la residència continuada en qualsevol municipi de les Illes Balears, i establir un sistema d’ajudes d’emergència social per a persones en situació administrativa irregular que arriben a Menorca per vies no normalitzades.

Serà la Comissió Tècnica d’Immigració la que establirà els criteris de concessió d’aquests ajuts d’emergència i dita comissió, desenvoluparà el protocol d’accés a les ajudes, tenint en compte la normativa existent.

Objectiu: Atendre la situació d’emergència de persones immigrants en situació irregular que arriben a Menorca per vies no ordinàries (per ex. pastera)

Activitats principals:

•    Atenció i acompanyament d’emergència de persones immigrants

•    Redactar bases per la concessió d’ajudes d’emergència

•    Redactar protocol d’acollida per l’arribada de persones per costa

•    Gestió allotjament d’emergència