TRANSPARÈNCIA

L'associació

Som una entitat íntegra, que és fidel al seu objectiu de reduir la pobresa i les desigualtats en els països del Sud Global, i que treballa de manera contínua per a la millora de les cotes de transparència i bon govern.
TRANSPARÈNCIA

Els comptes clars

Tenim un compromís ferma amb les administracions públiques que formen part del Fons i també amb les persones destinatàries dels nostres recursos. Per aquesta raó, la nostra aplicació dels diners és rigorosa i controlam la seva distribució des de l’origen fins el destí final. Volem els comptes clars.
TRANSPARÈNCIA

D'on surt el nostre finançament?

Els recursos que gestiona el Fons Menorquí són públics en un 99 per cent i procedeixen de les diferents administracions sòcies.
TRANSPARÈNCIA

On destinam els nostres recursos?

Destinam un 85 per cent dels nostres recursos a projectes i activitats.
TRANSPARÈNCIA

Les retribucions

Al Fons Menorquí, les diferències salarials entre el sou més alt i el més baix es troben en 1:2,2, de manera que la persona amb salari més alt rep un sou 2,2 vegades superior a la que cobra manco.
TRANSPARÈNCIA

Procediments de contractació

En procés...