Qui som?

Què és el Fons?

Som l'entitat sense ànim de lucre formada per entitats locals de Menorca (els vuit ajuntaments i el Consell Insular), així com el Govern de les Illes Balears.  Sumam i gestionam els recursos que les institucions públiques de l'illa destinen a la cooperació internacional i a la solidaritat. 
QUI SOM?

Els nostres socis

Que totes les administracions de Menorca s'uneixin en bé de la cooperació suposa la voluntat de les institucions d’implicar-se en la corresponsabilitat de donar resposta als desafiaments globals i també d’assolir una major eficàcia i eficiència en les actuacions que es duen a terme.
QUI SOM?

La nostra estructura

Ens organitzam i funcionam a partir del principi de democràcia interna, garantint la participació de totes les entitats sòcies en la presa de decisions i en les accions que es duen a terme. El màxim òrgan de decisió és l'Assemblea General.
QUI SOM?

Les aliances

Treballam en xarxa i aliances per construir relacions significatives amb altres agents per a la coordinació d’activitats, generar complicitats i intercanviar bones pràctiques.
QUI SOM?

La nostra història

En els nostres 30 anys de trajectòria ens hem constituit com el catalitzador de la majoria de les accions solidàries que es duen a terme des de Menorca i hem creat lligams amb diverses entitats de dins I fora de l’illa amb la intenció d’ajudar al canvi per un món més just.  
QUI SOM?

La normativa que ens empara

La normativa vigent, tant a nivell estatal com autonòmica, reconeix el paper fonamental que juguen les administracions locals en la cooperació internacional i la solidaritat.