Allotjament d'emergència

Número:
2020511
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
10.000€
Entitat executora:
Fons Menorquí
SINOPSI:

Aquest projecte té com a objectiu establir un protocol d’actuació per fer front a l'arribada irregular de persones que no poden accedir a la xarxa de serveis socials, ja que moltes de les prestacions d’aquest serveis, tenen com a requisits d’accés la residència continuada en qualsevol municipi de les Illes Balears, i cobrir les despeses derivades del seu procediment d'atenció i acompanyament.

Activitats principals:

•    Atenció i acompanyament d’emergència de persones arribades de manera irregular

•    Redactar protocol d’acollida per l’arribada  irregular de persones per costa

•    Gestió allotjament d’emergència