La major part de les persones que viuen en situació de pobresa són dones. Cada dia, les dones d’arreu del món pateixen desigualtat i discriminació. Es veuen abocades a situacions de violència, abusos i tracte desigual, tant en el sí de les seves llars com en les seves feines o comunitats només pel sol fet de ser dones. Se’ls nega el dret a estudiar i aprendre, a obtenir ingressos i a ser escoltades. Hi ha un retrocés en els drets de les dones.
 

Treballam per:

  • Incorporar la perspecitva de gènere a totes les activitats del Fons, tant al propi funcionament intern com als projectes que impulsem a nivell local i/o global.

Pla Igualtat

1 resultats

Pla d'igualtat 2024-2029

DESTAQUEM

Projecte d'intervenció sociocultural online per a la creació d'una xarxa de dones que vetllarà per la igualtat a partir de l'accés a la cultura i de les possibilitats de l'entorn
Projecte per a fomentar relacions igualitàries lliures de masclisme en l'àmbit de la cooperació
Reforç dels coneixements, l’experiència i les aptituds pràctiques dels agents locals sobre gènere perafavorir la seva aplicació a les polítiques públiques municipals.