Igualtat de génere en l'àmbit local

Número:
2019135
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Dones
País:
MARROC
Àmbit:
Perspectiva de gènere
Aportació del Fons:
8.000€
Entitat executora:
ALDA
SINOPSI:

EGAL 2 és un projecte que té com a objectiu millorar els processos democràtics a nivell local a la província de Tetuan, incloent les dones i promovent la seva participació en la vida pública local. La creació de capacitats per les dones en lideratge i presa de decisions són part integral del projecte.
Es mobilitzen tres categories d’actors de desenvolupament local dels cinc municipis prioritaris (càrrecs electes, executius municipals i associacions), el projecte ofereix l’oportunitat d’enfortir la democràcia local i millorar les relacions entre els responsables de la presa de decisions públiques i la societat civil.
El projecte EGAL 2 té per objecte reforçar els coneixements, l’experiència i les aptituds pràctiques dels agents locals en matèria de gènere a fi d’integrar millor qüestions de gènere dins les polítiques públiques municipals. Així s’articularà en 4 passes complementàries, que contribuiran a la promoció de l’adopció de polítiques igualitàries i equitatives. Les activitats que es desenvoluparan seran:

 

  1. Una sessió intermunicipal que permetrà capitalitzar i co-evaluar els resultats del primer projecte EGAL 2 i iniciar un diàleg sobre les qüestions abordades pel projecte, fonamentat en els resultats.
  2. En una segona passa, s’oferirà una sessió de capacitació sobre les mesures pressupostàries sensibles al gènere i els seus mètodes de feina.
  3. Cicle de capacitacions tècniques relacionades amb la promoció i lideratge a la vida pública que promocionarà les habilitats necessàries per establir una estratègia de promoció adequada.
  4. Esdeveniment per tal d’intercanviar les lliçons apreses de la implementació del projecte EGAL 2 i augmentarà la consciència sobre la discriminació de gènere entre la ciutadania a nivell local.