Bases i Convocatòries

CONVOCATÒRIA PROJECTES DE POST-EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA 2024

El Fons Menorquí recolzarà els projectes de postemergència i AH per satisfer les necessitats bàsiques que apareixen com urgents degut a situacions imprevistes: guerres, moviments massius de població, desastres ambientals, etc. 

Les actuacions de Post-Emergència estan encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que sigui.

Les actuacions d’acció humanitària són aquelles activitats de protecció i assistència a favor de les víctimes civils de desastres de causa natural, de conflictes armats i de les seves conseqüències directes, orientades a pal·liar el patiment, garantir la subsistència i protegir els drets humans. Es consideren l’atenció a necessitats i serveis bàsics, i també les activitats de testimoni (advocacy), i les activitats de prevenció i preparació que disminueixen la vulnerabilitat i augmenten les capacitats de les persones i comunitats.

L’import màxim de finançament que s’atorgarà serà de 30.000€. 

La convocatòria de projectes de Post-Emergència i AH queda oberta el 2 de gener de l’any 2024, i romandrà oberta fins el moment en què s’esgoti el pressupost o fins la data límit de 15 de novembre de 2024.