Avenços en el projecte Un Fons més Sostenible

El Fons Menorquí de Cooperació vol convertir-se en una entitat sostenible a nivell mediambiental i social a mig/ llarg termini, contribuint d'aquesta forma a l'augment del benestar i a l'autèntic progrés de les generacions presents i futures, en el seu entorn general. 

Entenem que la sostenibilitat va més enllà del compliment de les obligacions jurídiques, fiscals o laborals, sent de vital importància l'augment en la inversió de capital humà, l'entorn i les relacions amb els interlocutors.

Mitjançant el projecte Un Fons més Sostenible el Fons Menorquí ha pogut augmentar l'eficiència energètica de les seves instal.lacions. Les principals activitats realitzades durant el 2019 han estat les següents: 

  • Realització d'una auditoria ambiental de les instal.lacions de l'entitat per identificar els principals deficiències i iniciar l'implementació d'accions de millora
  • Aplicació de les propostes de millora energètica en el sistema de calefecció
  • Valoració amb l'Ajuntament de Ferreries d'una possible redistribució d'espais per a un major aprofitament de la llum natural

Durant el 2020 s'està treballant en la instal.lació de plaques fotovoltàiques per autoconsum

DOCUMENTS ADJUNTS
Auditoria Ambiental Fons Menorquí