Reduint la vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic

Número:
2023170
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
NICARAGUA
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat del planeta
Aportació del Fons:
70.000,00 €
Entitat executora:
Asociació Tecuilcan
SINOPSI:

 

A l’Illa d’Ometepe la població viu amb una gran vulnerabilitat com a conseqüència de la pèrdua de les collites que ocasiona el canvi climàtic i la crisis social i econòmica que afecta directament als mitjans de vida i comporta un menor poder adquisitiu i menor  possibilitat d’aprofitar les oportunitats.

Amb aquest projecte es treballa per

  •  reduir la desinformació de les causes i efectes del canvi climàtic i per tant a comprendre, en la situació actual, l'estat de vulnerabilitat al que està exposada la població, tant per desastres naturals com per inseguretat alimentària i escassetat d'ingressos,
  • millorar l'accés a un dret universal com és portar aigua a persones que tenen aquesta problemàtica, però a l’hora d’alliberar dones nenes i nens de la tasca de recerca d'aigua, atès que són ells els que s'encarreguen d'aquestes tasques i que ara es veuen més exacerbades com a resultat del canvi climàtic que afecta a les fonts d'aigua.
  • Millorar l’accés de la població al dret de la seguretat alimentària, aigua i a la preservació dels seus recursos, vulnerats pel canvi climàtic.