Dret a la salut de la població vulnerable al Vall de Bekaa

Número:
2018318
Estat:
Actiu
País:
LÍBAN
Àrea geogràfica:
ÀSIA
Aportació del Fons:
25000
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT,SOCORS POPULAR LIBANÈS,ASSOCIACIÓ CATALUNYA-LÍBAN
SINOPSI:

La proposta busca garantir l´accés al dret a la salut, mitjançant la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris de la població refugiada i libanesa més vulnerable del Municipi d´Aarsal i dels assentaments i municipis propers, tots ells a la Vall de Bekaa, al Líban. En un context de greu crisi humanitària, un municipi desbordat per la població refugiada en la prestació de serveis bàsics, i on el conjunt d´organitzacions no governamentals no donen abast, s´ha detectat la necessitat de reforçar els serveis de salut essencials i les respostes de prevenció i promoció de la salut en un entorn de risc. Es treballarà per garantir l’accés del màxim nombre de població vulnerable, mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció, tant a la població en general com amb els col·lectius més desfavorits (dones i nenes i nens). En aquest eix buscarem assegurar l´accés físic i econòmic tant a la pròpia atenció sanitària com a la informació sobre el dret a la salut. La segona línia de treball es garantir la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris especialitzats al que la majoria de la població libanesa i refugiada de la zona no tenen accés. Aquesta dimensió la treballarem amb la millora de les tècniques i tecnologia tant materials com humanes dels serveis que el SPL porta a terme. Finalment es treballarà per a millorar la coordinació entre el govern municipal, les agències humanitàries presents al municipi i les organitzacions socials libaneses que presten serveis sanitaris al municipi.