Desenvolupament integral d’Ometepe

Número:
2017126
Estat:
Actiu
País:
NICARAGUA
Àrea geogràfica:
Sostenibilitat del planeta
Aportació del Fons:
70000
Entitat executora:
ASOCIACIÓN TECUILCAN
SINOPSI:

Aquesta és la tercera etapa del Programa propi del Fons que es desenvolupa a l’illa d’Ometepe. Amb aquest programa s’està donant resposta a les necessitats i problemàtica exposada per les dues alcaldies de l’illa (Moyogalpa i Altagracia) i la població local en relació a l’abastiment d’aigua i sanejament, les poques oportunitats dels grups més vulnerables que són els joves i dones, la dèbil economia local basada en una agricultura de subsistència i una mala gestió dels recursos naturals. La població de l’illa són més de 30.000 persones i va ser declarada Reserva de Biosfera l’any 2010. Així, en el context d’un marc comú de reserves de Biosfera que són Menorca i Ometepe, aquest programa desenvolupa una sèrie d’accions que, sempre buscant l’equilibri entre desenvolupament i sostenibilitat ambiental, donin resposta a les necessitats més bàsiques que té la població empobrida de l’illa.

D’acord a això, durant per a l’any 2018, es continua la línia de acció anterior ampliant les activitats a noves comunitats: Punta Espina, Santa Ana, Las Cuchillas, La Concepción, San Marcos, San Pedro, El Corozal i Panamà.

  • Millorar la capacitació i la utilització de noves tècniques en els sistemes productius de 10 famílies rurals que tenen les terres esgotades, amb baixa productivitat i utilitzen tecnologies insostenibles amb el medi ambient (desforestació, agroquímics, monocultius....). L’objectiu és millorar la productivitat de les terres i amb això els ingressos familiars i la seguretat alimentària. També es busca reduir la pressió que exerceixen sobre la tala de boscos i afavorir pràctiques que ajudin a fer front el canvi climàtic (utilització de llavors autòctones).-
  • Atendre 10 joves i mares fadrines que són els col·lectius més vulnerables i amb menys alternatives perquè es puguin integrar en l’economia local i en el teixit social a través d’activitats ocupacionals lligades a l’agroturisme i la iniciativa local. Es farà formació, s’assessorarà en un pla de negoci i es farà un seguiment i acompanyament en cadascuna d’aquestes iniciatives.
  • Garantir l’accés a l’aigua potable i el sanejament a 50 famílies d’aquelles comunitats que no tenen garantits aquests drets bàsics. També s’impulsarà el protagonisme dels Comitès d’Aigua Potable (CAPS) que hi ha a aquestes comunitats perquè gestionin l’aigua comunitària i promoguin una sensibilització entre la població per tal de fer un ús responsable d’aquest recurs, protegir les fonts d’aigua així com altres recursos naturals importants pel seu sistema de vida.
  • Enfortir les capacitats municipals per tal d’impulsar la gestió de l’illa com a Reserva de Biosfera. Por una banda, continuar la feina amb els indicadors de seguiment de la reserva