Accés habitatge digne amb sanejament per a 51 dones

Número:
2018242
Estat:
Tancat
País:
ÍNDIA
Àmbit:
Sostenibilitat del planeta
Aportació del Fons:
40.000€
Entitat executora:
FUNDACIÓN VICENTE FERRER (FVF) i RURAL DEVELOPMENT TRUST (RDT )
SINOPSI:

Mitjançant el present projecte es construiran 51 habitatges dignes amb sanejament bàsic adequat a la comunitat rurals de Vaddupalli, a la regió de Kalyandurg, Districte Anantapur, que quedaran en mans de 51 dones. Aquestes famílies viuen actualment en cabanes, barraques o en habitatges deteriorats, poc saludables e insegurs, sense cap accés al sanejament i que perpetuen la seva situació de vulnerabilitat i exclusió, especialment per a les dones.

Aquest projecte es fruit del treball dut a terme pels comitès i associacions comunitàries de Vaddupalli, la contrapart local (RDT/WDT) i els governs locals de la regió de Kalyandurg. Atenent les sol·licituds del Comitè de Desenvolupament Comunitari, el projecte planteja fer efectiu el dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic, proporcionant-los els recursos humans, materials i tècnics necessaris per a la correcte construcció dels habitatges i de les latrines, fent que les famílies en el seu conjunt participin en els treballs de construcció en la mesura de les seves possibilitats i capacitats. La construcció dels habitatges amb sanejament repercutirà en una millora de les condicions de vida, de la salut i la seguretat de tots els i les membres de les famílies, especialment de les dones i de les noies, és a dir, dels grups més vulnerables dins d’aquestes famílies.

A més a més, el projecte promou la reducció de la discriminació que pateixen les dones, augmentant la seva consideració social dins les seves pròpies famílies i comunitats enfront de la resta de població.Amb la realització d'aquest projecte, s’aconseguirà l’objectiu de facilitar l'accés a un habitatge digne amb sanejament bàsic a les dones i les seves famílies, a través dels següents resultats:

  1. Habilitat l’accés al dret a un habitatge digne, permanent i segur a 51 dones i les seves famílies en condicions òptimes de salubritat.
  2. Habilitat l'accés al dret a un sanejament bàsic a través de la construcció de 51 banys amb pou de filtració.Promogut el desenvolupament i apoderament socioeconòmic a 51 dones, a través de l’exercici bàsic dels seus drets.
ENLLAÇOS RELACIONATS