En els nostres 30 anys de trajectòria ens hem constituit com el catalitzador de la majoria de les accions solidàries que es duen a terme des de Menorca i hem creat lligams amb diverses entitats de dins I fora de l’illa amb la intenció d’ajudar al canvi per un món més just.
 

El passat 27 de novembre de 2023 es van complir 30 anys d’ençà les administracions de Menorca i les ONGD varen signar el document de constitució del Fons Menorquí de Cooperació. Eren uns moments d’ebullició social en què, havent-hi una constatació de les desigualtats mundials, les organitzacions no governamentals es mobilitzaren per reclamar el 0,7 del Producte Interior Brut (PIB) per combatre la pobresa als països del Sud Global.

La nostra illa no va ser aliena a aquest desvetllar de la cooperació. Així, vuit ongs locals van decidir prendre la iniciativa i van convèncer els ajuntaments menorquins perquè s’unissin en un projecte conjunt que hauria d’esdevenir en el catalitzador a l’illa de les accions solidàries i un estímul de reflexions sobre possibles respostes al desenvolupament social i econòmics dels pobles del Sud Global. El Consell Insular també es va sumar al projecte i uns anys més tard ho faria el Govern balear, alhora que també s’hi han anat afegint d’altres ONGD 

L’any següent de la seva creació, el Fons comptà amb un pressupost de just 9.000 euros. 

El mes de gener de 2023, i per raons de normativa legal, les ONGD van haver de deixar de formar part dels òrgans de govern del Fons Menorquí. Tanmateix, s’ha creat un Consell de Cooperació per tal que les entitats no governamentals puguin seguir fent feina amb el Fons.