En els nostres més de 25 anys de trajectòria ens hem constituit com el catalitzador de la majoria de les accions solidàries que es duen a terme des de Menorca i hem creat lligams amb diverses entitats de dins I fora de l’illa amb la intenció d’ajudar al canvi per un món més just.
 

El 6 de novembre de 1993, a la casa consistorial des Migjorn Gran, naixia el Fons Menorquí de Cooperació després de mig any feina intensa: explicar la idea alhora a les orgnaitzacions no governamentals presents a Menorca i a les administacions públiques de l'illa, començar a engegar, consensuar, redactar i tramitar estatuts, contactar amb altres fons de cooperació...

Naixia amb  la finalitat comuna d'afavorir una cooperació que impulsés la participació local en el disseny d'un model de desenvolupament econòmicament sostenible i culturalment plural. 

A més dels vuit ajuntaments, des del primer moment s'hi va sumar el Consell de Menorca que llavors tenia a Joan Huguet de president i anys més tard, el Govern de les lles Balears.