OFERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI D’AUDITORIA

OFERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI D’AUDITORIA FINANCERA, AUDITORIA OPERATIVA I DE COMPLIMENT I AUDITORIA DE PROJECTES

El Fons Menorquí de Cooperació llença una oferta de contractació del servei d’auditoria financera i auditoria operativa i de compliment de l’exercici 2022. Així mateix, per tal d’avançar encara més en el nostre compromís de transparència i rendició de comptes en relació a la nostra feina, la proposta també inclou una auditoria de cadascun dels projectes de cooperació i emergència que hem executat durant l’any 2021. Les condicions es troben a la documentació adjunta.

 

Dotació de la convocatòria: 11.000 €+IVA

Data límit per a la presentació de propostes: 15 de novembre de 2022

Lloc de lliurament: Oficines del Fons Menorqui de Cooperació, al carrer La Pau, 21, baixos, 07750 Ferreries.

DOCUMENTS ADJUNTS
Fons Menorquí PPT_Auditoria FOC i projectes.pdf Fons Menorquí PCAP_serveis_obert_simplificat_auditoria.pdf