El Fons atura els terminis de justificació i ajorna la resolució de la convocatòria 2020

18 de març

(CAT)

El Fons Menorquí de Cooperació atura els terminis de justificació durant l'estat d'alarma decretat pel Govern Espanyol. Aquest fet no eximeix a les entitats que sol.licitin pagaments a projectes en curs de presentar els informes justificatius corresponents.

Els projectes en execució que vegin afectat el seu desenvolupament pel COVID-19 ho hauran de comunicar al Fons Menorquí. En el cas que sigui necessari introduir canvis en els terminis d'execució o en les activitats previstes, caldrà demanar autorització al Fons Menorquí.

Així mateix, es comunica que la resolució de la convocatòria de projectes queda ajornada fins a nou avís.

*******************************************************************************************************************

(CAST)

El Fons Menorquí suspende los plazos de justificación durante el estado de alarma decretado por el Gobierno Español. Este hecho no exime a las entidades que soliciten pagos a proyectos en curso, de presentar los informes justificativos correspondientes.

Los proyectos en ejecución que vean afectado su desarrollo por el COVID-19 tendrán que comunicarlo al Fons Menorquí. En los casos que sea necesario introducir cambios en los plazos de ejecución o en las actividades previstas, es necesario solicitar la autorización del Fons Menorquí.

Así mismo, se comunica que la resolución de la convocatoria de proyectos 2020 queda pospuesta hasta nuevo aviso.

DOCUMENTS ADJUNTS
Disposició 3824 BOE 73 de18 de març
Enllaços relacionats
Real decret 463/2020 de 14 de març