Visita de seguiment a Marroc

El mes d’octubre el Fons Menorquí ha viatjat al Marroc per fer el seguiment sobre terreny dels projectes que desenvolupa al  país. En concret, ha visitat la comuna de Tassift, zona rural del nord del Marroc on treballa amb l’entitat local ADEO per afavorir el desenvolupament integral de la zona;  el districte de Coelma a Tetuán on el Fons dona suport a un projecte per a la prevenció de la radicalització violenta de la joventut a través de Mans Unides; també la part forana de Tànger per conèixer el projecte de reforç escolar per infants migrants que desenvolupa l’associació local AHLAM i, finalment  Cheffchauen per impulsar l’Oficina Nord del Marroc de l’Agència Europea per a la Democràcia Local (ALDA).

Els projectes que financia el Fons al Marroc estan emmarcats en dues de les seves línies estratègiques: Moviment de persones i Equitat de gènere i cerquen millorar les condicions de vida de les persones així com enfortir les seves capacitats per avançar cap noves opcions de futur basades en la democràcia,  la justícia i els drets de les persones.

Tetuan. ATIL i Mans Unides

Projecte: Prevenció de la radicalització violenta de la joventut al districte de Coelma

Es va poder fer el seguiment de les activitats socioculturals que es desenvolupen a l’institut d’Educació Secundària SAAD IBNO ABI AL WAKHAS. per tal de fomentar una convivència pacífica i inclusiva, que consolidi els valors de tolerància i civisme i elimini totes les formes de violència.

 

atil

 

Tànger. AHLAM

Projecte: Reforç escolar per els infants immigrants a Tànger.

Es va visitar  l’aula de preescolar on s’han escolaritzats 15 fillets i filletes fills d’immigrants subsaharians conjuntament amb infants marroquins i marroquines. L’objectiu és que aprenguin competències bàsiques com la llengua francesa, i que en un futur  puguin seguir el procés d’escolarització regular del Marroc.

El fet d’estar preescolaritzats també els garanteix un àpat diari.

Aquest projecte treballa amb els pares i mares d’aquest fillets i filletes per fomentar la convivència i coneixença entre les persones  de diferents cultures que avui, es troben vivint a Tànger.

Ahlam

Cheffchauen. ALDA        

Projecte: Suport Oficina Nord del Marroc

Es va visitar l’oficina d’ALDA a la província de Chauen des d’on es treballa per guanyar proximitat amb la població local i la seva xarxa associativa. L’objectiu es poder treballar conjuntament per aprofundir en la democràcia local de la província a partir de propostes de desenvolupament sostenible, turisme sostenible i recuperació de patrimoni.

 

alda

 

ADEO

Projecte: Millorar les condicions d'accés a la salut materna infantil a la comuna rural de Tassift

S’ha rehabilitat el centre de salut de Tassift afegint una sala més d’atenció a pacients i  integrant  banys separats per homes i dones a l’edifici principal. També s’ha fet una ampliació de la sala d’espera, s’han millorat els espais per emmagatzemar els medicaments i s’ha comprat nou material per l’atenció ginecològica.

adeo