Taller formatiu "Situació de la frontera sud espanyola i joves que migren sols"

14 d'octubre de 2021
 • Formació migracions
Horari:
De 9 a 14 h

A càrrec de: Laia Costa. Jurista, assessora i formadora especialitzada en mobilitat humana amb més de divuit anys d'experiència en acompanyament sociojurídic i formació sobre persones migrades, sol·licitants de protecció internacional i joves que migrin sols.     

Formació adreçada a personal tècnic d'entitats i administracions que treballen a l'àmbit de la migració. 

Inscripcions a desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org

Què es pretén? 

Aquesta trobada vol ser un espai de reflexió i aprenentatge mutu sobre els reptes que suposa en els nostres dies l'exercici del dret a la mobilitat humana, en concret a la frontera sud espanyola i l’acollida de les persones que arriben. Es vol compartir els nostres sentirs i sabers quan a l'acompanyament dels joves que migren sense referents familiars. 

Partint del dret a la mobilitat humana, s’abordaran els principals aspectes (causes, tipologia, condicions, rutes, aspectes geopolítics) dels moviments humans de caràcter forçat (per violències econòmiques, polítiques i socials) centrant-nos en la frontera sud i els possibles escenaris futurs. 

Compartirem els reptes i oportunitats que suposa un bon acompanyament individual i comunitari en els processos de desplaçament forçat (persones refugiades/migrants), amb especial atenció als joves que migren sense referents familiars.  

Contingut: 

I. Present i futur de la mobilitat humana a la frontera sud espanyola: Ceuta, Melilla, Illes Canàries...  Illes balears? 

 1. La terminologia sí importa: que entenem per desplaçats forçats, migrants econòmics, sol·licitants de protecció internacional, refugiats, refugiats climàtics, joves que migren sense referents familiars.  

 1. Desplaçats forçats: contextos d'origen, trànsit i arribada.  

 1. Fronteres (externes i internes)  

 1. Esquizofrènia de la política migratòria europea: polítiques de control, rebuig i acollida  

 1. La situació de les persones en mobilitat a la Frontera Sud (Ceuta, Melilla, Illes Canàries ) 

 1. La discrecionalitat legal i la impunitat d'actuació 

 1. Procediments de devolució 

 1. Efectes de la covid-19 en les persones desplaçades 

 1. Les fronteres com a lloc de pas o possibilitat de lloc d'acollida. 

II. Joves que migren sense referents familiars i la “bipolaritat” de la seva acollida.  

 1. Els contextos de sortida dels infants i joves que migren sols: Perquè migren aquests joves? Quines són les causes que els empenyen a emprendre el seu viatge? Expectatives? 

 1. Situació actual de la infància migrant i perspectives de futur: situació al món, a Ceuta, Melilla, Illes Canàries, Catalunya i Illes Balears. 

 1. Elements  que travessen als joves:  context, factors subjectius i variables relacionals, factors relacionats amb les xarxes formals i informals. 

 1. Normativa clau aplicable: protecció de menors versus llei d'estrangeria. 

 1. La tutela i el circuit de protecció. El jove ex-tutelat. 

 1. La intervenció socioeducativa.  

 1. El paper de la societat civil (en sentit ampli):  

 • Xarxes autònomes d'acollida, programes d'acollida familiar d'entitats del tercer sector (MigraStudium/Barcelona Actua/Punt de Referència), famílies a títol individual. 

 • Mentories 

 

 

 

Organitzador:
Fons Menorquí de Cooperació
DOCUMENTS ADJUNTS
Cartell formació