El Fons enforteix la seva feina per abordar l'impacte de la COVID-19

     “Les pandèmies ens recorden que ajudar els demés no és solament allò correcte, sinó que és intel·ligent”. Bill Gates

Des de la irrupció fa poc més de tres mesos a la Xina de la Covid19, la nostra realitat ha canviat radicalment. Al compàs de la ràpida expansió del sars-cov2, el món s’ha aturat i totes les nostres certeses trontollen. En un intuïtiu intent de frenar la pandèmia, la majoria de països han reaccionat tancant fronteres i oferint respostes en clau interna per tal de protegir la seva gent, tot obviant que ens enfrontam a un patogen que no entén de fronteres i que aquest és i serà un problema de tota la humanitat mentre el virus segueixi present en qualsevol punt del planeta.

La gravíssima emergència sanitària que vivim en els nostre territori està derivant en una crisi econòmica i social de conseqüències que encara avui ens resulten difícils de mesurar i que ens col·loca davant del risc de prioritzar el discurs del nosaltres, primer, sense tenir en compte que la pandèmia ens mostra que no hi ha un ells i un nosaltres, sinó que tota la humanitat, sigui quin sigui el seu país d’origen, és un nosaltres.

De la mateixa manera que el nostre país o municipi requereix de l’ajuda d’organismes internacionals o nacionals per poder passar aquesta crisi, les zones més empobrides necessiten del nostre suport per poder afrontar la situació. És un problema mundial que superarem o perdrem junts. 

Contribuir a donar resposta a les necessitats dels territoris més fràgils no és només una qüestió d’ètica o de principis, sinó que és també un exercici d’intel·ligència. I, si més no, també d’egoisme individual i col·lectiu.

Per aquest motiu, la Junta del Fons Menorquí acorda abordar l'impacte de la COVID-19 a través de les següents accions: 

  • Destinar 100.000 euros a pal.liar els efectes de la COVID-19 en els països de major vulnerabilitat en la fase de post-emergència  
  • Obrir una convocatòria per a realitzar projectes d'Educació per a la Ciutadania Global i de Desenvolupament Global en situació de confinament social o desescalada
  • Flexibilitat per reorientar aquelles activitats de projectes de 2019 (o anteriors) que no es puguin dur a terme degut al COVID-19

 

Junta 28 abril

 

DOCUMENTS ADJUNTS
En defensa de la cooperació L'impacte de la feina del Fons Menorquí de Cooperació