Dia Internacional dels Pobles Indígenes

9 d'agost de 2019

Dia Internacional dels Pobles Indígenes

El Dia Internacional dels Pobles Indígenes, que se celebra el 9 d'agost, recorda cada any que milions de persones de tot el món segueixen sent discriminades i pateixen un menor nivell d'accés a serveis bàsics.

Aquest any, l'ONU defensa el dret de les comunitats indígenes a l'educació, contemplat no només en la Declaració sobre els Drets dels Pobles Indígenes de l'ONU, sinó també en la Declaració Universal dels Drets Humans.

La població indígena americana es distribueix al llarg de la major part del continent, sobretot en àrees rurals i força remotes, oferint una riquesa cultural envejable. Tot i així, la seva sistemàtica persecució, invisibilització o menysteniment ha causat pèrdues dramàtiques en aquesta població autòctona i la desaparició de tradicions, llengües o vestigis que és necessari preservar per a les futures generacions. L'enfocament de treball del Fons Menorquí de Cooperació manté generalment una doble via: garantir per a aquesta població unes condicions de vida dignes per poder gaudir dels serveis bàsics essencials (habitatge, aigua potable i sanejament...) i alhora reivindicar la seva forma de vida com un àmbit únic i insubstituïble que cal preservar, respectant sempre els seus costums i tradicions històriques.

El Fons finança a l’STEI un projecte de Sostenibilitat i Canvia Climàtic per a població rural i camperols, que junt amb l’associació Educando Guatemala ve desenvolupant processos de formació , capacitació i desenvolupament comunitari a través dels seus programes i projectes amb una perspectiva educatives amb la que ha identificat diferents problemàtiques socials, econòmiques i polítiques, amb les que es reflecteixen l’extrema pobresa, el poc accés a salut, a l’educació i a la participació  ciutadana, especialment de les dones i joventut indígenes.

Al llarg de la feina realitzada amb les comunitats rurals s’ha identificat la deterioració del medi ambient, l’augment del escalfament global, any rere any, el que ha perjudicat la contaminació hídrica, sanejament inadequat i males pràctiques higièniques en el municipi. L’impacte de la falta de serveis d’aigua potable i sanejament recau principalment sobre els sectors amb major pobresa i estableix un vincle entre aquests serveis i les dimensions de la pobresa, salut, educació, gènere i inclusió social, l’ingrés i el consum. Combatre la pobresa requereix de mesures i accions, entre les que la dotació d’adequats serveis d’aigua i sanejament són fonamentals. La falta de serveis o el comptar amb serveis inadequats d’aigua i sanejament, afecten negativament a la salut i benestar i, amb tot això augmenten les malalties relacionades amb l’aigua i sanejament, el que es tradueix  en grans deterioraments en els serveis de salut i  limiten la bona salut de la població del municipi de San Andrés de Itzapa y Chimaltenango. L’objectiu del projecte és desenvolupar processos formatius per a dones i joves fomentant el dret humà a l’aigua i al sanejament. Gràcies a aquest projecte, més de 450 persones (dones maies, joves maies, docents, etc.) de l’àrea rural de quatre comunitats de Guatemala rebran suport.

Carrec:
Fons Menorquí de Cooperació