Conversem sobre Hija del camino

13 de març
Horari:
A les 18h

El proper dissabte 13 de març participarem a la trobada del grup de lectura de Ferreries per comentar el llibre de Lucía Asué Mbomío Rubio Hija del Camino. Ens acompanyarà el dibuixant Sam Garcia per il.lustrar la conversa.

Il.lustracions Ciutadela

Podeu veure les il.lustracions sorgides de la trobada del grup de Cituadella exposades a la biblioteca de Ferreries.