Menorca amb Quios: support Souda i Dipethe

Número:
2016121
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
GRÈCIA
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
42686,39
Entitat executora:
AJUNTAMENT CHIOS
SINOPSI:

L’illa de Quios és la segona en quant a nombre de persones refugiades arribades des de principis 2015 després de Lesbos. A Quios hi ha 19 grups de voluntaris entre ONG gregues i internacionals, així com administracions nacionals i de la Unió Europea que realitzen diferents serveis i funcions humanitàries per proporcionar les millors condicions de vida a les persones refugiades durant la seva estada. L’Alcaldia de Quios, l’única que hi ha en tota l’illa (amb una població total de 53.000), ha dedicat més d’1.200.000 euros del seu pressupost així com tots els recursos propis tant personals com materials per atendre les més de 150.000 persones refugiades que han passat per l’illa. A dia d’avui no compta amb gens de suport del propi govern grec ni tampoc de la resta de països de la Unió Europea mentre l’arribada de noves persones no s’atura i, cada cop, l’estada mitjana d’aquestes persones, s’allarga més en el temps.

En aquests moments, la part sanitària i d’alimentació de les persones refugiades que es troben a Quios està coberta per la municipalitat i les ONG, però es troben moltes dificultats per cobrir un seguit de serveis i necessitats que garanteixin la continuïtat d’aquesta atenció.

A través del projecte del Fons Menorquí, es desenvoluparan les següents activitats a dos dels cinc campaments de persones refugiades que hi ha a l’illa que són Souda i Dipethe i que acullen entre 1.000 i 1.500 persones:

  • Contractació d’un advocat durant sis mesos per donar informació i assessorament per tramitar la sol·licitud d’asil i reagrupaments familiars.
  • Garantir el subministrament d’aigua i electricitat durant sis mesos als campaments de persones refugiades.
  • Restaurar un parc infantil per activitats amb voluntariós i els nenes y nenes gregues y sirians. Està situat al costat del campament de persones refugiades
  • Adquisició d’una nevera per mantenir totes les donacions de menjar i medicines que fa la població local.

Les accions que proposa el projecte seran gestionades directament per l’Alcaldia de Quios sota la responsabilitat d’un tinent de batlle i un tècnic de desenvolupament comunitari.