Al Fons treballem des de l’àmbit local per a la transformació mundial a partir d’un enfocament inclusiu i de consens. Volem donar resposta des de Menorca als nous reptes del món global amb la corresponsabilitat d’un enfocament local.

En aquest context partim d’un nou model que pren com a guia els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a perfilar la nova agenda en matèria de cooperació.

Els ODS, també coneguts com a Objectius Mundials, són 17 objectius d’una agenda inclusiva per acabar amb les causes fonamentals de la pobresa al món de cara al 2030. Els ODS segueixen la línia dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i inclouen noves esferes com el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la justícia i la pau.

INTERACTIVA DELS ODS.PNG


Pla Estratègic 2018-2022: la nostra bruíxola

Des del Fons responem als reptes del món globalitzat, que planteja noves formes d’enfocar la cooperació amb el Pla Estratègic 2018-2022, el nostre full de ruta pels propers anys.

Aquest primer Pla Estratègic del Fons és un instrument d’organització que planteja un nou enfocament de l’entitat, ajustat a les noves realitats i capacitats. Està dissenyat de manera coherent amb l’agenda internacional i més específicament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

pla-estrategic-2018-2022.PNG

 Descarregar Pla Estratègic 2018-2022

El Pla Estratègic s’apropia d’aquests reptes mundials i cerca incorporar-los amb accions que parteixen de línies estratègiques clares i noves polítiques que trenquen amb la frontera conceptual entre Nord i Sud i entenen l’impacte de l’actuació local en l’àmbit global.

Així, el Pla prioritza tres línies de feina: el moviment de persones, sostenibilitat i canvi climàtic i Educació per la Ciutadania global. Aquestes línies es treballen sota una perspectiva de gènere, a través de xarxes i aliances i de forma municipalista.

Pla Anual d’Actuació

El Pla Estratègic es fa operatiu a través del pla anual d’actuació que s’aplica en les àrees de:

  • Cooperació per al desenvolupament humà sostenible.
  • Emergències, ajuda humanitària i asil.
  • Educació per a la ciutadania global. 

  • Camí cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ES)

    Consulta el nostre Pla Estratègic 2018-2022