• CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

  El Fons Menorquí entén com a projectes de cooperació al desenvolupament un conjunt d'accions dissenyades per aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en un país o zona dirigits a una població beneficiària concreta.

  Aquesta convocatòria estableix unes prioritats en relació a línies estratègiques i zones geogràfiques recollides en el Pla Estratègic 2018-2022 emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per les Nacions Unides i els principis de la Declaració de París. En coherència els projectes presentats hauran d'alinear als ODS

  Romandrà oberta de l'1 de febrer al 2 de març de 2020.

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

  L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport als agents d’EpD de les Illes Balears en la tasca de contribuir a la construcció d'una ciutadania menorquina crítica, compromesa, a nivell personal i col·lectiu, amb la transformació de la realitat local i global cada vegada més interdependents, i amb el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu des del compromís i la solidaritat. Les propostes es poden presentar en dos terminis:

  • Primer termini: de l’1 de febrer al 2 de març de 2020
  • Segon termini: de l’1 al 31 d’octubre de 2020
  DOCUMENTS ADJUNTS
 • CONVOCATÒRIA POST-EMERGÈNCIA

  L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de post-emergència en la satisfacció de les necessitats bàsiques identificades com urgentes a causa de situacions imprevistes: guerres, desastres naturals, moviments massius de població...

  Aquesta convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  DOCUMENTS ADJUNTS