PLA D'IGUALTAT DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ

Al Fons Menorqui de Cooperació hem aprovat el nostre primer Pla d'Igualtat, que ens ajudarà a ser una organització més feminista, pacífica, equitativa i inclusiva, lliure de violències i que sigui habitable per a totes les persones que, d’una manera o altra, en formen part. 

Al Fons Menorquí treballam per reduir la pobresa i les desigualtats, a partir de la defensa dels drets humans i la sostenibilitat, i amb el propòsit que totes les persones, sense discriminació, puguin exercir els seus drets i millorar les seves oportunitats. Tot plegat, ho fem amb el convenciment que la participació de les dones en totes les esferes, en igualtat de condicions que els homes, és una condició indispensable per al desenvolupament. 

El nostre compromís amb la igualtat va més enllà del compliment de la legalitat vigent. Volem avançar de manera decidida com a organització, amb el propòsit de ser conseqüents i coherents, amb el que fem cap endins i també cap a fora. És a dir, alinear-nos amb el que ens marquen els nostres Estatuts i el propi Pla Estratègic i alhora ser referent en les demandes de gènere en el sector en el qual operam.

El Pla Pro-equitat del Fons Menorquí recull millores en l’estructura organitzacional per generar mecanismes de participació equitativa en els processos de presa de decisions del Fons; proposa canvis en la cultura organitzacional, centrada en els processos que enforteixin  les habilitats de l’equip i millorin les polítiques de gestió de les persones; i, finalment, es cerca un impacte damunts els resultats de les nostres accions i així generar un canvi significatiu en la nostra entitat i també en la societat i persones per les que fem feina. 

De manera paral·lela, hem dotat el Pla d’Igualtat d’una estratègia de seguiment i avaluació, que resulta clau per poder mesurar els nostres avenços cap a la igualtat de gènere i la nostra millora continua. 
Aquest primer pla tindrà una vigència de cinc anys (2024-2029) i la seva aplicació inclou a l’equip de treballadores del Fons Menorquí, així com a l’Assemblea General, com a màxim òrgan de govern de l’entitat. 
 

DOCUMENTS ADJUNTS
PLA D'IGUALTAT DEL FONS MENORQUÍ