OFERTA ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER TASQUES DE COMUNICACIÓ

El Fons Menorquí de Cooperació és una associació formada pels 8 ajuntaments de Menorca, el Consell de Menorca i també el Govern balear que treballa en cooperació internacional a diferents països del món també en Menorca en activitats d’educació i sensibilització. L’àmbit d’acció és global-local i fem cooperació internacional perquè les persones puguin tenir una vida digna.
El Fons Menorquí necessita reforçar la seva estratègica comunicativa per tal de donar a conèixer els seus objectius i la seva tasca en el conjunt de les entitats sòcies i també la ciutadania menorquina.
Actualment, els nostres objectius en matèria de comunicació són:

  • Reforçar la comunicació interna i externa. 
  • Millorar el posicionament del Fons Menorquí entre les administracions sòcies.
  • Donar a conèixer la feina del Fons Menorquí a la ciutadania de l’illa.
  • Implementar un model de comunicació transformadora des de la innovació, relacionada amb la metodologia, materials, accions, missatges i la difusió i que incorpori la perspectiva de gènere.

Atès que el Fons Menorquí no disposa dels mitjans que són objecte del present contracte i, sent necessaris per a la realització del treball, es considera adequat promoure la contractació externa que permeti aconseguir la finalitat o objecte perseguit.

Consulta les bases completes de la convocatòria al següent enllaç.

DOCUMENTS ADJUNTS
BASES OFERTA TÈCNICA COMUNICACIÓ_2024_1.pdf