El Fons Menorquí és la suma de les administracions sòcies que en formen part, que són: Ajuntament de Maó, Ajuntament de Ciutadella, Ajuntament d'Alaior, Ajuntament des Mercadal, Ajuntament de Ferreries, Ajuntament des Castell, Ajuntament de Sant Lluís, Ajuntament des Migjorn Gran, Consell Insular de Menorca i Govern de les Illes Balears.

Les entitats locals sòcies tenen un paper fonamental en la tasca de cooperació per assolir una eficàcia més gran en les actuacions, però també és important la sensibilització de la ciutadania sobre les causes que provoquen les desigualtats entre els pobles del Nord Global i del Sud Global, i les conseqüències que comporten. Defensam que s’ha d’impulsar una nova forma de relació entre els pobles, sobre la base de la justícia i la solidaritat per a tothom.