ÒRGAN DE GOVERN I COMPOSICIÓ 

L’Assemblea General és l’òrgan de govern i representació suprem del Fons Menorquí i la integren les persones representants de totes les entitats associades. Pren els acords segons el principi majoritari o de democràcia interna, de conformitat amb el que estableix l’article 11.3 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret a l’associació.

Formen part de l’Assemblea General els membres següents:

organigrama