Tenim un compromís ferma amb les administracions públiques que formen part del Fons i també amb les persones destinatàries dels nostres recursos. Per aquesta raó, la nostra aplicació dels diners és rigorosa i controlam la seva distribució des de l’origen fins el destí final. Volem els comptes clars.

La transparència i la gestió responsable dels recursos que ens són confiats és fonamental. Per aquesta raó, ens sotmetem a diferents instruments de control que ens obliguen a fer feina amb eficàcia i eficiència per assolir la nostra missió, oferir comptes clars i aconseguir el màxim impacte per a que totes les persones puguin exercir els seus drets i gaudir d’una vida digna.