23 de setembre: DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀNSIT DE DONES, NENES I NENS

El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Trànsit de Dones, Nenes i Nens, va ser instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Trànsit de Persones, i reivindica la primera llei al món que va marcar la culminació d'una de les lluites més ressonants de la història contra l'esclavització dones, nens i nenes per a l'exercici forçat de la prostitució.

El tràfic de persones és un gravíssim atemptat contra els Drets Humans que es diversifica en diverses modalitats: explotació sexual, explotació laboral, treballs forçats, tràfic d'òrgans, etc. D'aquestes variants, l'explotació sexual constitueix una de les formes d'esclavitud més greus del segle XXI, i Espanya és un dels primers països d'Europa consumidor de sexe i prostitució.

Segons l'Organització Internacional del Treball, hi ha 21 milions de persones víctimes del treball forçós al món, i d'aquestes, gairebé 5 milions són víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual. Es tracta d'una de les expressions més greus de la violència de gènere.

La prostitució és un problema global, és una realitat global (142 països que representen el 94% de la població mundial estan afectats per la Tracta), que es manifesta i es mira de combatre des d'iniciatives locals a tot el món.

Hem d‘entendre que és un tema de drets humans, principalment de les dones.

L'ONU ens estan dient que l'assumpte de la prostitució i del tràfic d'éssers humans és molt greu, i  les administracions locals no poden ignorar aquests  oblidant el compliment superior de la protecció a les víctimes.

Tal i com ens marca l’Agenda 2030, l'eradicació del tràfic de persones s'aborda específicament en els objectius  5.2, 8.7 i 16.2.

  • 5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses el tràfic i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.
  • 8.7  Concertar esforços a escala mundial per eradicar el treball infantil i el treball forçós, les formes modernes d'esclavitud i el tràfic d'éssers humans.
  • 16.2 Posar fi al maltractament, explotació, tràfic i totes les formes de violència i tortura contra els nens.