JORNADA FORMATIVA "Cooperació i Serveis a la comunitat: nova àrea del currículum"

23/9/2022 - 24/9/2022

El Fons Menorquí de Cooperació juntament amb el CEP de Menorca (Centre de Professors) organitzam "Cooperació i Serveis a la comunitat: nova àrea del currículum": una jornada formativa dedicada a professorat, entitats i ciutadania en general. 

El curs està basat en la nova matèria de Cooperació i Serveis a la Comunitat de l'ESO que cerca inculcar la importància dels desenvolupament sostenible, despertar la curiositat, l'actitud crítica, el pensament de l'alumnat i la igualtat d'oportunitats entre gèneres.

Els principals objectius de la formació seran:

  • Conèixer els conceptes bàsics i els objectius de l'Aprenentatge Servei Comunitari, els seus fonaments i el seu valor educatiu.
  • Conèixer les tasques i els rols de tots els agents que participen en un projecte: equips directius, professorat, serveis educatius, entitats i administració local.
  • Introduir els participants en la pedagogia de l'Aprenentatge Servei.
  • Identificar pràctiques educatives valuoses del municipi, com a experiències de referència properes o embrionàries.
  • Conèixer bones pràctiques que ja s'han realitzat als IES.
  • Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei en el nostre municipi que poden ser vinculades a continguts curriculars específics i construir propostes d'ApS.

La formació es durà a terme els dies 23 (de 16 a 20.30 h) i el dia 24 de setembre (de 9 a 13.30 h.) al CENTRE BIT- ALAIOR.
 
Informació i inscripció (de dia 1 a dia 18 de setembre de 2022) a:

 

curs_fons_cep