Dones i joves integrats en la gestió ambiental i dels residus sòlids

Número:
2022158
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
NICARAGUA
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
50.010€
Entitat executora:
Asociación Tecuilcán
SINOPSI:

 

Aquest és el tercer any del programa Ambient i Desenvolupament en sostenibilitat. El programa posa èmfasis a contribuir a la resolució de problemes i dificultats que té la població en el deteriorament dels recursos naturals, ajudar a que la població millori l’accés a l’aigua i sanejament, en la falta de feina i ingressos que té la població, en la disminució de la contaminació ambiental i a que joves i dones aconsegueixin inserir dinàmiques d’emprenedoria i treball per a que es generin ingressos, harmonitzar la relació entre les persones que encara ara està deteriorada.

Per tant, el programa contribueix a “la protecció del medi ambient i a l’enfortiment de l’acció municipal mitjançant la gestió responsable dels recursos naturals, l’accés a l’aigua i sanejament, el desenvolupament d’activitats econòmiques, la gestió de residus i la habilitació de joves i dones per a la serva inserció al món professional i laboral enfortint a la vegada els mecanisme i instruments per a la gestió de conflictes entre les persones i promovent la cultura de pau”.

Per assolir aquestes fites el Programa compta amb dos eixos de feina:

1. Implicar a la població en la gestió tècnica i administrativa per a la protecció i ús racional dels recursos naturals, per la “bona” gestió del territori, en favor del benestar de la població.

2. Acompanyar a famílies en el desenvolupament de les seves activitats econòmiques responsables de l’ús i reutilització dels residus que generen.

El programa impacta a la població total de l’illa però més específicament la població que s’ubica als voltants del Volcà Maderas, nou comunitats i vuit comunitats de la part Oest i Sud del Volcà Concepción, sent una població aproximada de 15.000 habitants dels que 3.000 són de la comunitat estudiantil. Però de manera directe s’arribarà a unes 4.500 persones en total.

L’actuació del programa es realitzarà a través de moltes activitats, que van des de reunions, tallers, inversions, intercanvis, capacitació per a l’habilitació i ocupació, diversificació i escalonament en parcel·les d’agricultors, sensibilització i altres. Totes elles tenen en comú una manera d’actuar que privilegia a les persones, és a dir, que sent els protagonistes principals, les activitats constitueixen un instrument per a que aquests assoleixin capacitats i habilitats per resoldre situacions que se presenten, enfortint el saber i el saber fa de les persones involucrades, per altra banda les activitats ajuden a assolir fites concretes, que són situacions problemàtiques que la gent desitja resoldre per assolir les seves aspiracions de vida.

El programa s’executa en coordinació estreta amb les municipalitats del territori i amb altres actors i institucions vinculades. Tecuilcán reconeix que tant, l’autoritat local com les famílies i comunitats, son actors imprescindibles en la gestió de recursos naturals i mitjans de vida.