MEMÒRIA DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ 2021

Al Fons Menorquí de Cooperació treballam des de l’àmbit local per a la
transformació mundial.

Donar resposta als reptes globals esdevé cada vegada més complex però des de 1993 canalitzam les aportacionsde les administracions per
desenvolupar projectes de cooperació, sent el referent de la solidaritat de la societat.

 

DOCUMENTS ADJUNTS
Memòria Fons Menorquí de Cooperació 2021