Potenciant l’organització, coneixement i mobilització territorial del MOVIAC per a la defensa i gestió sostenible dels bens naturals comunitaris

Número:
2022263
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
68.293,92€
Entitat executora:
Associació Entrepobles
SINOPSI:

AI Salvador, la situació ambiental i social s'ha aguditzat per diferents facotrs, entre els més destacats es troben: la pandèmia de la COVID-19; la inseguretat social, principalment cap a les dones i filletes; la situació política institucional i de no respecte als DDHH i de la natura pels actuals funcionaris públis. En aquest sentit, el projecte cerca com a objectiu general "contribuir a millorar les condicions ambientals, socials i econòmiques de les comunitats més vulnerables del país, davnat dels impactes del canvi climàtic i la Covid-19.

 

Té  com objectiu específic el de “ Enfortir la capacitat organitzativa , de proposta i incidència del MOVIAC per donar seguiment i actuar davant les problemàtiques socioambientals del país, amb enfocament de gènere i sostenibilitat