EL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ ACORDA UNA PRIMERA AJUDA DIRECTA D’EMERGÈNCIA DE 10.000 EUROS A UCRAÏNA

El Fons Menorquí de Cooperació ha acordat una primera ajuda directa d’emergència per a Ucraïna de 10.000 euros. Aquests diners es destinaran a la compra de materials, ja sigui en el propi país o a Eslovàquia, per a l’atenció de les persones ucraïneses víctimes de la guerra.

Aquesta partida surt de les donacions particulars que s’han ingressat al compte solidari que el Fons Menorquí de Cooperació va obrir a Caixa Colonya el passat dia 3 de març. A dia d’avui, el compte suma un saldo de 10.185 euros, procedents d’aportacions que van des de 10 euros les més petites i 500 les més grans.  

L’ajuda menorquina es vehicularà a través de les associacions de municipis d’Ucraïna i Eslovàquia i servirà per a l’adquisició de productes per a la gestió de l’aigua i el clavegueram, la Policia Municipal i bombers, articles de neteja, desinfecció, sanitaris i d’higiene, així com subministrament de menjar i beguda, entre d’altres.

Segons la informació facilitada per la responsable de cooperació internacional de l’associació ucraïnesa de municipis, Natalyia Lazarenko, el país està destrossat i es fa molt difícil trobar-hi els equipaments necessaris, de manera que es coordinen amb l’associació de municipis d’Eslovàquia, des d’on compren els materials que fan falta i després els entren a Ucraïna a través del que anomenen corredors verds.

El Fons Menorquí està treballant, juntament amb el Fons Mallorquí i el Fons Pitiús, per fer viable aquesta possibilitat, tot i que des de l’entitat són conscients que en un context de guerra, qualsevol previsió es pot veure alterada d’un dia per l’altra i que, per tant, existeix la possibilitat que els plans puguin canviar en l’últim moment. 

Les gestions del Fons Menorquí també van encaminades a garantir que totes les compres que es facin amb les aportacions de Menorca es puguin justificar amb les seves corresponents factures. El rigor i la transparència en totes les gestions que es duguin a terme són el millor aval per poder retornar a la ciutadania i a les administracions de l’illa, que han fet un esforç col·lectiu addicional per donar suport a Ucraïna, la confiança dipositada. 

La Junta de Govern del Fons Menorquí va acordar que, a mesura que es disposin de més recursos, s’aniran aprovant noves ajudes. Així mateix, es manté el compromís de finançar projectes a les tres entitats de Menorca que fan ajuda humanitària, que són Creu Roja, Càritas i Apotecaris Solidaris