90 ALUMNES DE MAÓ S’APROPEN A LA REALITAT SOCIAL DE L’INDIA GRÀCIES A UN PROJECTE DE LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER

28/09/2021

Generar espais de reflexió crítica per tal d'abordar tems com les causes de la pobresa, les relacions Nord-Sud o les desigualtats socials i de gènere. És l'objectiu del projecte "Fomentar les reflexions a l'aula amb una mirada global i perspectiva de gènere" que la Fundació Vicente Ferrer posa en marxa durant tot el curs escolar 2021-2022 al col·legi Sant Josep de Maó. Aquesta iniciativa és finançada pel Fons Menorquí de Cooperació a través de la convocatòria d'Educació per a la Ciutadania Global. 

Projecte Fundació Vicente Ferrer
 
En total, s'organitzaran set sessions amb un grup de 90 alumnes de tres cursos d'ESO, en les quals tant professors com estudiants treballaran amb la metodologia d'aprenentatge servei, una proposta educativa que posa l'accent principalment en els valors i les actituds. Els participants realitzaran una exposició fotogràfica que reculli les seves reflexions sobre les temàtiques abordades i implicaran les persones del seu entorn (familiars, amics...) 

Projecte Fundació Vicente Ferrer
 
Es tracta de fomentar el compromís de l'alumnat per convertir-se en agents de transformació social i que puguin reflexionar sobre les desigualtats i els rols de gènere que estan encara molt arrelats. Tot a través d'una mirada crítica i transformadora i des d'un enfocament de drets humans i justícia social.