Dos mesos d'activitats per les I Jornades LGTBI a Menorca

Setembre i octubre 2021
  • jornades LGTBI menorca

L'associació Ben Amics Menorca organitza, amb el suport del Fons Menorquí de Cooperació, les primeres Jornades LGTBI de Menorca "Identitats dissidents, sexualitats diverses i cossos en fuga".

Les jornades volen visibilitzar les realitats de la diversitat sexual i de gènere afavorint la seva representació a l’àmbit cultural i social mitjançant la difusió cultural i artística, la sensibilització i la formació/acció crítica. Pretenen produir diferents espais de reflexió col·lectiva, participació social, formació, debat i visibilitat que qüestionin la normativitat de gènere i sexualitat i que promoguin estratègies per combatre les violències lgtbifòbiques i masclistes que estan a l’ordre del dia encara en el món.

S'han programat un total de 13 activitats que es duran a terme entre els mesos de setembre i octubre a diversos municipis. Hi haurà tallers, xerrades, exposicions i concerts els dies:

- 11 i 12 setembre a Maó

- 25 de setembre as Mercadal

- 8 i 9 d'octubre a Ciutadella

- 22 d'octubre a Maó

Aquesta és la primera vegada que el Fons Menorquí de Cooperació dóna suport a una activitat enfocada a la sensibilització del col·lectiu LGTBI. A més del fet que la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 25 de febrer de 2021 va aprovar la Proposició no de llei RGE núm. 16357/20, relativa a la inclusió de l'enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI a la cooperació per al desenvolupament, hi ha altres motius importants per fer-ho.

Segons dades de l'AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo), encara hi ha 72 estats al món que criminalitzen les relacions sexuals consensuals entre persones adultes del mateix sexe (informe Homofòbia d'Estat editat per la ILGA -Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex, 2017). En un món on la norma és heterosexual, cisgenerisme i binària, les persones dissidents suporten majors vulneracions de Drets, i per tant des del camp de la cooperació no es pot ignorar aquesta realitat. Cap procés de desenvolupament té el mateix impacte en persones amb sexualitats i afectivitats normatives que no normatives, ni en identitats de gènere normatives que no normatives.

De fet, milers de persones han de fugir del seu país per no poder expressar la seva orientació sexual o identitat de gènere amb llibertat... persones que pateixen violència i persecució fins el punt d'haver de demanr asil a un altre país. Les persones patim discriminació en funció d'un conjunt de variables (socials i culturals com el gènere, l'ètnia, la classe, l'orientació sexual, la religió, etc, i altres eixos d'identitat) que es combinen de forma única i que fan necessària una anàlisi detallada que permeti establir mesures que garanteixin l'equitat en l'accés al desenvolupament.

Per tot això, és important donar a conèixer una realitat i un problema sobre les persones LGTBI, que a vegades és ignorat en una societat que es considera a si mateixa oberta quan a la diversitat sexual i de gènere. És una responsabilitat, tant de les administracions públiques, com de les Organitzacions Socials atendre i fer visible aquesta realitat de forma activa tant en les seves polítiques com en les seves estratègies i accions en el marc de la cooperació.

Des del Fons defensam els drets dels col·lectius vulnerables arreu del món. Els ODS 10 i 16 estableixen com a fites promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, ètnia, origen i condició, eliminar les polítiques discriminatòries i, en definitiva, aplicar lleis inclusives a favor del desenvolupament sostenible. Per això, i amb el compromís de l'Agenda 2030 de no deixar ningú enrere, la lluita contra la discriminació per raó d'orientació i identitat sexual és una prioritat de la política exterior espanyola que, en conseqüència, orienta de manera decidida també la política de cooperació internacional.

 

Organitzador:
Ben Amics
DOCUMENTS ADJUNTS
Programa sencer de les jornades