El Fons va destinar 864.377 euros a 29 projectes de cooperació l'any 2020

El Fons Menorquí de Cooperació va destinar l'any passat 864.377 euros a projectes de cooperació al desenvolupament i activitats de sensibilització, entre altres.

Són les dades que es reflecteixen a la memòria anual de l'entitat. Aquests projectes es reparteixen entre les línies estratègiques del Fons: moviment de persones, sostenibilitat i canvi climàtic, gènere, postemergència per mitigar els efectes de la COVID-19, xarxes i aliances.

En total, han estat 29 projectes que s'han executat a 8 països: Marroc, Grècia, Guatemala, Líban, Palestina, El Salvador, Nicaragua i Senegal. A part, diversos projectes de sensibilització s'han fet a l'àmbit de Menorca, ja que la missió del Fons és aconseguir un canvi perquè les poblacions més desfavorides puguin tenir una vida digna i exercir els seus drets, i això s'aplica tant a nivell local com global.

DOCUMENTS ADJUNTS
Memòria 2020 del Fons Menorquí de Cooperació