Suport al programa integral de salut infantil Sahrauí 2020

Número:
2020148
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
64.000€
Entitat executora:
AAAPS Menorca i Mallorca
SINOPSI:

El PISIS o Programa integral de salut infantil sahrauí, és el Programa de Salut que integra totes les activitats d’Atenció Primària dirigides a l’infant (Protocols dels programes de lluita contra la malnutrició aguda severa i moderada, de lluita contra l’anèmia, el programa de vacunació, promoció de la lactància materna i l’alimentació infantil, protocols per tractament de la diarrea, deshidratació, infeccions respiratòries). Les activitats es duen a terme a cada un dels Dispensaris de les Dairas.
L’organització sanitària sahrauí està centralitzada al Ministeri de Salut, dividida en direccions provincials a cada una de les wilayes. A cada wilaya hi ha de 6 a 7 daires, en total 29, cada una de les quals disposa d’un dispensari on es desenvolupen les tasques dels programes d’Atenció Primària.

El projecte té com a objectiu principal que el PISIS, compti amb els elements imprescindibles pel seu funcionament, El PISIS és el major esforç del MSP per desenvolupar programes sahrauís propis, el més sostenible possible, realitzats pel personal sanitari del MSP.

El projecte planteja realitzar diverses actuacions per: 

  • Contribuir a la provisió d’equipaments específics i a mantenir i millorar les funcions desenvolupades, amb reforçament de la formació, pels treballadors del MSP, del PISIS i dels Tallers de Nutrició.
  • Contribuir a la millora de l’alimentació infantil donant suport de tot tipus al les activitats de formació i educació per a la salut dels infants, especialment la dinamització dels tallers de nutrició, com a part de l’estratègia per la lluita contra la malnutrició i millora de la salut infantil.
  • Participar a la incentivació monetària dels treballadors sanitaris del MSP relacionats amb les activitats del projecte.
  • Oferir assessorament en els continguts i en la gestió del PISIS (Coordinació entre entitats col.laboradores).