10 ANYS MILLORANT LES CONDICIONS DE VIDA ALS MUNICIPIS DE MADRIZ

3 de desembre

El Fons Menorquí, juntament amb la resta del Fons de Coooperació de les Illes i la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista de Nicaragua, presenta els resultats d'una avaluació independent dels projectes de cooperació realitzats al departament de Madriz (Nicaragua) del 2008 al 2018 

L’avaluació sobre els impactes i resultats de la cooperació municipalista impulsada de manera coordinada i complementària pel Fons Menorquí, el Fons Mallorquí i el Fons Pitïús conclou que els projectes finançats per les tres entitats han servit per millorar de manera significativa les condicions de vida de 75.524 persones del departament de  Madriz, al nord de Nicaragua. La cooperació dels tres Fons ha permès l’accés a l’aigua i a l’habitatge i un increment dels ingressos familiars, alhora que també ha contribuït a prevenir l’abandonament escolar i a millorar els aprenentatges d’infants i joves.

La cooperació que fem des de Menorca
El Fons Menorquí aposta per una cooperació que reforça el paper de les administracions locals i/o les associacions que treballen per enfortir la governança local i el teixit organitzat comunitari.
Des d’aquesta mirada, fa més de 10 anys el Fons Menorquí treballa conjuntament amb la resta de Fons de les Illes al departament de Madriz amb l’objectiu de contribuir a millorar les condicions de vida dels seus habitants al mateix temps que dota a les alcaldies municipals de les eines necessàries per abordar de manera conscient i justa el seu propi desenvolupament. 
En el transcurs d’aquesta dècada, els tres fons de cooperació han destinat 1.223.810,04€ per a la realització de 26 projectes municipalistes a Las Sabanas, Telpaneca, Totogalpa, Yalagüina, Palacagüina i San Lucas, tots situats al nord de Nicaragua, una de les zones més castigades per la pobresa i el canvi climàtic del país. D’aquesta quantiat, 230.980,54€ provenen del Fons Menorquí i s’han destinat al desenvolupament de 7 projectes als municipis de Telpaneca, Yalagüina i San Lucas.

Què hem aconseguit?
La relació de cooperació establerta des de Menorca i la resta d’Illes de les Balears amb Nicaragua ha millorat la vida de 75.524 persones de sis municipis rurals del departament de Madriz (Nicaragua). 

  • Accés a l'aigua. S’ha aconseguit que el 70% de la població d’aquests municipis tingui accés a aigua potable, baixar els casos de diarrea de 24 a 4 mensuals i facilitar més temps lliure per les dones i filletes encarregades d’anar a buscar aigua. 
  • Habitatge. S’ha donat accés a un habitatge digne a 1.088 persones a través de la construcció de  de 272 vivendes. Aquestes han quedat registrades com a propietat de les dones com a mesura per combatre la desigualtat que pateixen en aquest àmbit. 
  • Desenvolupament Local. Han augmentat els ingressos familiars de 320 productor/es de cereals i cafè, i de 61  petits i petites emprenedories mitjançant la millora en la qualitat dels productes oferts i  facilitat la seva entrada en la cadena de comercialització. 
  • Educació. S’ha reduït l’abandonament escolar, així com s’ha millorar el rendiment acadèmic i el procés d’aprenentatge de 888 infants i joves i 101 docentes a través de la millora de les infraestructura de 6 centres educatius i de la concessió de 230 beques educatives.  

Amb qui treballem?
La Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) és una entitat nascuda al 2007 com òrgan tècnic de suport a les alcaldies en la gestió dels projectes de cooperació municipalista. Aquest ens treballa en la promoció d’espais democràtics de concertació local per tal de contribuir a la construcció d’un model de desenvolupament just i sostenible. 

Declaracions de les administracions locals de les Illes Balears i del departament de Madriz sobre la cooperació municipalista
Representant als municipis de la UCOM, Bernarda Castillo, batlesa de Telpaneca, ha volgut expressar el seu agraïment als tres Fons de Cooperació de les Illes per haver donat suport durant aquests deu anys als seus municipis. "Per nosaltres, la cooperació és imprescindible", ha puntualitzat.

Al respecte, la presidenta del Consell de Menorca i vicepresidenta del Fons Menorquí, Susana Mora, ha volgut refermar els compromisos de les illes amb la cooperació, dient que "la pandèmia ha fet palès que néixer a un lloc o un altre del món és simplement un accident geogràfic. Per tant, hem de veure les interdependències mundials com un concepte humanístic"

El batle d'Eivissa i president del Fons Pitiús, Rafael Ruiz, ha remarcat la importància de realitzar una avaluació per poder millorar, avançar i sobretot, continuar compromesos amb la cooperació a Nicaragua.

Per acabar, la batlesa d'Algaida i presidenta del Fons Mallorquí, Ma. Antònia Mulet ha expressat el seu agraïment cap a totes les persones que han fet possible dur endavant tots els projectes realitzats als municipis de Madriz i ha remarcat també la importància d'avaluar els processos, ja que "ofereixen dades clares i contundents a partir de les quals iniciar noves i millors col•laboracions".
 

DOCUMENTS ADJUNTS
Informe complert Avaluació Nicaragua 2008-2018 Document presentació Avaluació Nicaragua 2008-2018