Microxarxes a punt: de Pentalpha a Tangram

Estat:
Actiu
Beneficiari:
Dones
Àmbit:
Gènere
Aportació del Fons:
5.000€
Entitat executora:
Associació Tangram