Les famílies de San Ramón la Cruz recuperen l'accés a l'aigua potable

La sequera que pateix la comunitat de San Ramón la Cruz degut a l'impacte del canvi climàtic a la zona nord de Nicaragua ha portat al col.lapse de l'única font d'aigua de la zona. Com a resposta d'emergència, la municipalitat ha organitzat l'abastiment d'aigua de les famílies de la comunitat amb un camió cisterna amb el qual poden accedir a 21 litres per persona cada 3 dies. 

Mitjançant el projecte Millora de l'accés a serveis d'aigua a l'àmbit rural dispers desenvolupat per la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista   i finançat pel Fons Menorquí de Cooperació les 465 persones de San Ramón la Cruz ha recuperat l'accés en quantitat, qualitat i de manera assequible a aigua potable i s'han organitzat de manera comunitària per gestionar el nou  servei d'aigua canalitzada.

Concretament s'han realitzat les següents accions:

  • Legalització dels terrenys 
  • Estudi del territori i perforació d'un pot d'abastiment d'aigua potable
  • Construcció d'equipament i instal.lació de canalitzacions
  • Realització de tallers formatius per a les famílies de la comunitat sobre canvi climàtic, salut i sostenibilitat