El Fons Menorquí forma part de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i de l'Agència Europea per a la Democràcia Local (ALDA).

  • Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (www.confederacionfondos.org) és un marc de coordinació i de representació conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten els interessos comuns dels diferents fons de cooperació i solidaritat existents a l’Estat espanyol.

El Fons Menorquí n'ostenta la secretaria des de febrer de 2020.

  • Agència Europea per a la Democràcia Local (ALDA)

 ALDA (https://www.alda-europe.eu/newSite/ )és una associació dedicada a la promoció del bon govern i la participació ciudatana a l’àmbit local. ALDA és soci actiu del Consell d’Europa a través del Congrés de Poders Locals i Regionals i, actualment, compta amb prop de 300 membres de més de 40 països europeus, del Magrib i del Pròxim Orient.