La perspectiva de gènere a la cooperació

Número:
2019002
Estat:
Tancat
Àmbit:
Gènere
Aportació del Fons:
1.500€
Entitat executora:
Fons Menorquí
SINOPSI:

El projecte planteja la sensibilització de la població en general (dones, homes, joves i ciutadania en general), per fomentar relacions igualitàries lliures de masclisme i intentar canviar una estructura social que genera discriminació a través de les següents activitats: 

  • Formació sobre gènere i cooperació per al desenvolupament

Es realitzaran dues sessions formatives sobre com introduir la perspectiva de gènere al pla d’acció del Fons Menorquí de Cooperació i als seus instruments de gestió.

Es realitzaran amb els membres de la Junta de Govern i amb l’equip tècnic del Fons. 

  • Publicació d’un llibre 

Es publicarà un lllibre on es reculli el treball dels grups de lectura de l’illa sobre les obres de Chimananda Ngozi Tothom hauria de ser feminista i Estimada Ijeawele, com educar en el feminisme. 
S’editaran 60 exemplars que seran distribuïts entre les entitats sòcies del Fons, les regidories d’igualtat, les biblioteques, els grups de lectura i les institucions relacionades amb la igualtat de gènere. 

El projecte preveu incidir en les entitats sòcies del Fons, tot mecanisme per afavorir l’aterratge de la perspectiva de gènere en el pla d’acció i instruments de gestió de l’entitat, així com en altres projectes que puguin desenvolupar des de les pròpies entitats.
Al mateix temps també pretén incidir en la població usuària de les biblioteques (13.000 persones/any).

Aquesta proposta ha rebut l'imort de 1.500 euros de Caixa Colonya.