L’educació és un dret fonamental, imprescindible en la creació d’un model social i polític respectuós amb totes les persones. 

Acompanyam i dinamitzam processos d’educació comunitària involucrant a tots els agents rellevants en un mateix territori per avançar cap a l’educació a temps complert, per avançar cap una educació que afavoreix l’equitat en l’accés a més i millors oportunitats.

Des del Fons, acompanyam a escoles, entitats, xarxes educatives i administracions per dotar els seus projectes educatius d’eines per avançar cap a aquesta visió holística educativa.

 

Treballam per:

  • Promoure una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa, personalment i col·lectiva, amb la transformació de la realitat global i local per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòriament.
  • Potenciar a convivència inclusiva, sostenible i de manera planificada.
  • Afavorir les condicions d’igualtat i convivència entre la població del territori per assolir una adequada cohesió social, mitjançant la promoció de la participació i la interculturalitat, de manera que contribueixi a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
  • L’aprofundiment i desenvolupament d’un treball comunitari dins d’un marc que faciliti la cooperació institucional.
  • La dinamització del territori afavorint la integració de les accions del conjunt d’agents i serveis que es troben al territori.
  • Incentivació de la implicació i la coresponsabilitat de tots els agents socials del sector des d’un prespectiva més comunitària.
  • Afavorir les actituds que promoguin una autèntica relació intercultural entre la població.