Els impactes del canvi climàtic provoquen un increment de les desigualtats i la pobresa arreu i molt especialment en els països del Sud Global. Paradoxalment, la meitat més pobre de la humanitat només és responsable del 10 per cent de les emissions d’efecte hivernacle i, per contra, és la en major mesura en pateix les conseqüències amb temperatures extremes, huracans o inundacions. Tot plegat, incrementa les desigualtats i la pobresa, alhora que empeny a les persones a migrar. 

Treballam per:

  • Disminuir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència davant dels efectes que té en les persones i poblacions més vulnerables.
  • Afavorir l’accés a l’aigua, sanejament, higiene i sobirania alimentària per a les poblacions més empobrides de manera sostenible.