Treballem per:

  • Garantir uns mitjans de vida sostenible mitjançant la promoció, la conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals.
  • Afavorir l'accés a l'aigua i al sanejament, així com millorar les capacitats de les comunitats locals per gestionar-los
  • Informar, sensibilitzar i acompanyar les administracions públiques (AAPP), les entitats i la ciutadania en el coneixement i l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relatius a la sostenibilitat.